skip to Main Content

Thijzon in de Steenwijker Courant

In de Steenwijker Courant heeft een mooi artikel gestaan over het project Thijzon. Hierin worden de voordelen van een zonneweide en de bijdrage die het kan leveren aan de energiedoelstellingen besproken. We zijn blij dat de reacties, ook persoonlijk, veelal positief zijn en danken iedereen daarvoor.

Lees het hele bericht uit de krant  Steenwijker Courant januari 2018 Thijzon Vredenburg.

Bent u op zoek naar de enquête waarover wordt gesproken? Kijkt u dan op deze pagina over de enquête van de studenten.

Uit de reacties op Faceboek zijn ook een aantal vragen te lezen. De meesten ontstaan door onvoldoende beschikbare kennis. Om ook deze vragen hier te beantwoorden:

  • De energiedoelstellingen zijn hoog. Zolang de energiebehoefte van de mensen steeds groter wordt door steeds meer elektrische apparaten te gebruiken, zal er een steeds grotere vraag naar energie zijn. Om te kunnen voldoen aan deze vraag zal er meer energie uit zon en wind moeten komen. Dit kan met grote projecten zoals de zonneweide van 14 ha bij Emmeloord. Thijzon is in verhouding een klein project met 2 ha.
  • Waarom niet op de daken maar op landbouwgrond? Zelfs al zouden alle daken in Nederland vol worden gelegd met zonnepanelen, dan nog zouden dat er niet voldoende zijn om aan de energiedoelstellingen te voldoen. Daarbij komt dat de daken in Nederland niet allemaal geschikt zijn voor een bijdrage uit zonnepanelen.
  • Niet mooi in het landschap? De zonneweide zal gesitueerd zijn in de polder op landbouwgrond aan de Thijendijk, daar waar geen glooiing is.
  • Liever koeien? Het feit dat er al niet zoveel koeien meer buiten rondlopen heeft niet te maken met een zonneweide, maar meer met de boterham die de boer ook graag verdient. En die staat direct in relatie met de prijs die ú wilt betalen voor melk.

Er zullen vast nog meer zijn. Stelt u ze gerust aan ons via de mail. We zullen u zo goed mogelijk antwoord geven. Het project is in behandeling bij de gemeente Steenwijkerland. Op onze site of op Facebook kunt u de vorderingen blijven volgen.

Back To Top