skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Sponsoring in handen van de medewerkers

Vredenburg Installatietechniek sponsort sinds jaar en dag verschillende kleine en grote lokale (sport)verenigingen en stichtingen. Hiermee dragen wij ons steentje bij aan de maatschappij en past binnen ons MVO beleid (maatschappelijk verantwoord ondernemen).

Sinds 2018 wordt het sponsorbudget verdeeld op aangeven van onze medewerkers zélf:

  • Iedere collega heeft jaarlijks een budget van € 150 om te schenken naar een doel van zijn/haar keuze.
  • Het doel moet zo lokaal mogelijk zijn en een sociaal en/of maatschappelijk karakter hebben.
  • Het budget kan aan maximaal twee doelen worden verdeeld.

Zo steunen wij de doelen waar onze medewerkers het meest betrokken mee zijn, én met een substantieel bedrag.

Vaste sponsoring

Naast de sponsoring op aangeven van de collega’s, blijft Vredenburg Installatietechniek een aantal lokale doelen steunen die wij al jaren steunen:

  • SV Steenwijkerwold
  • Spektakel van Steenwijk
  • BCS Gala

Back To Top