skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Tarieven

Wij krijgen wel eens vragen over de door ons gehanteerde tarieven.

Wij zijn transparant in alles wat we doen, dus ook in onze tarieven. Daarnaast geven wij u graag een toelichting op factoren die van invloed zijn op deze tarieven. Want onze uurtarieven zijn natuurlijk ook gebaseerd op het rendabel houden van Vredenburg Installatietechniek. Zodat wij u nog jarenlang van dienst kunnen zijn en onze medewerkers voor lange tijd zekerheid hebben over hun baan.

Offerte aanvragen

Regelmatig krijgen wij het verzoek om een offerte of prijsopgave uit te brengen. Vaak zodat de aanvrager offertes/ prijzen kan vergelijken. Natuurlijk zijn wij u hier graag bij van dienst, wij doen dit alleen niet kosteloos. Voor het maken van een goed en persoonlijk advies door een ervaren professional is tijd nodig. Bijvoorbeeld voor informatievergaring, locatiebezoek, calculatiewerk en prijsonderhandelingen. De tijd voor het maken van een offerte wordt aan u doorberekend. Dit kan variëren vanaf één uur tot meerdere dagen, afhankelijk van de complexiteit van uw vraag.  Wij proberen vooraf zo goed mogelijk een indicatie van de benodigde tijd af te geven. Het resultaat voor u is een goede en gedetailleerde offerte. Zo kunt u goed offertes vergelijken, zonder verplichtingen verder.

Geplande werkzaamheden

De werkzaamheden die een installatiebedrijf kan uitvoeren voor u zijn divers. Er zijn werkzaamheden die eenvoudig op termijn kunnen worden gepland. Onderhoudsbeurten aan CV-ketels en andere installaties zijn daar een goed voorbeeld van. Daarnaast zijn er klussen die een paar uur in beslag nemen (korte klussen) en grotere projecten. Deze worden in overleg met u zo snel mogelijk ingepland.

Kleine klussen en storingen

Niet alles kan worden gepland. Het is moeilijk om aan de telefoon een inschatting te maken van de benodigde tijd die nodig is om u te helpen. Daarnaast is er bij elke opdracht, klein of groot,  tijd voor werkvoorbereiding en financiële afhandeling nodig. Houdt u er daarom rekening mee dat wij altijd minimaal 1 uur factureren.

Verwacht u dat uw opdracht minder dan 1 uur tijd in beslag zal nemen? Dan kunt u misschien een extra klusje tegelijkertijd laten uitvoeren, bijvoorbeeld dakgoot  schoonmaken, kraanleertje vervangen? U kunt dit overleggen met de planning.

Werkvoorbereiding, calculatie en facturatie

U ziet zelf alleen de werkzaamheden die onze monteurs bij u op locatie uitvoeren.  En niet alleen onze monteurs zijn voor u aan het werk. Bij ons op het bedrijf vinden alle voorbereidende werkzaamheden plaats, vanaf de aanname van de telefoon. Voordat onze monteurs aan de slag kunnen, zijn er al een aantal zaken op kantoor voorbereid. Het bestellen van de juiste producten, het instrueren van de monteurs, administratieve afhandeling en het zoeken naar de beste oplossing en het uitwerken hiervan zijn goede voorbeelden van werkvoorbereiding. Het komt tevens voor dat een calculator berekeningen voor de materialen en eventuele tekeningen moet maken.

En al het werk moet vervolgens op de juiste wijze correct worden gefactureerd, facturen worden verstuurd en al dan niet tijdige betalingen worden verwerkt.

Storingen binnen/buiten reguliere werktijden

Storingen verhelpen wij zo snel mogelijk binnen de reguliere openingstijden. Afhankelijk van de aard van de storing en de beschikbaarheid van de servicemonteurs zijn wij ook buiten de reguliere werktijden te bereiken om calamiteiten op te lossen. Als u een servicecontract heeft, staan daarin de afspraken hierover en de tarieven beschreven. Heeft u geen servicecontract? Dan hanteren wij onze reguliere tarieven.

Wilt u de storing laten verhelpen buiten de reguliere werktijden? Houdt u dan rekening met een toeslag bij die minimaal conform de Kleinmetaal CAO is. Daarnaast wordt de reistijd doorgerekend als werktijd. Deze reistijd bij storingen wordt gerekend vanaf de woonplaats van de monteur en niet de vestigingsplaats Steenwijk. Meer informatie over storingen en servicecontracten

Prijsindicatie 

Als u een prijsindicatie wenst voorafgaande aan de werkzaamheden, dan proberen wij u een zo goed mogelijke prijsindicatie te geven op basis van de beschikbare informatie. Wij zijn zorgvuldig in het berekenen van deze prijsindicatie, maar het is geen vaste prijsafspraak. Ondanks alle inspanningen om tot een goede prijsindicatie te komen, kan het gebeuren dat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat er meer werkuren nodig zijn voor een correcte oplevering. Ook onze ervaren medewerkers lopen tegen onvoorziene situaties aan en kunnen niet door muren of vloeren heen kijken en om vooraf precies te zien hoe de situatie is.

Benodigd materiaal in de auto en in het magazijn

Onze monteurs hebben een beperkt assortiment aan materiaal in hun auto. Ons complete magazijn telt ruim 350M2, dus u kunt zich voorstellen dat wat zij in de auto meenemen slechts een klein deel is. Ook om diefstal uit de auto te voorkomen. Daarnaast wegen zij vooraf zoveel mogelijk af welk materiaal er extra meegenomen moet worden. Ondanks dit voorwerk  kan het voorkomen dat zij terug naar de zaak moeten om het juiste materiaal op te halen. Dit valt onder het reguliere werk bij de opdracht.

Wij proberen dit natuurlijk tot een minimum te beperken.

Speciaal gereedschap

Het komt voor dat specialistische gereedschappen moeten worden ingezet. Een warmtecamera en een speciale rioolontstopper zijn hiervan goede voorbeelden. Als deze gereedschappen worden gebruikt, worden deze aan u doorgerekend.

Bijdrage in autokosten

Wij voeren onze service en diensten voornamelijk uit in de noordelijke provincies. Daarvoor maken onze monteurs gebruik van bedrijfsauto’s met daarin gereedschap en benodigde materialen. Ondanks ons zorgvuldige beleid rond ons wagenpark om zo weinig mogelijk kosten te maken en het milieu zo min mogelijk te belasten, ontkomen wij niet aan autokosten. Voor het berekenen van autokosten en eventuele kilometervergoeding nemen wij onze vestigingsplaats Steenwijk als uitgangspunt.  Bij storingen buiten de reguliere werktijden is de woonplaats van de dienstdoende storingsmonteur het uitgangspunt.

Diploma’s en certificaten

Vredenburg Installatietechniek is als bedrijf in het bezit van algemene en specialistische kwaliteitscertificaten, die aan u waarborgen dat u bij ons de hoogste kwaliteit krijgt. Aan de basis van deze certificaten staan onze goed opgeleide medewerkers. Al onze 1e monteurs zijn in het bezit van hun vakdiploma’s. Voor de specialistische deelgebieden binnen de installatietechniek als datanetwerken, alarm- en inbraakbeveiliging, koeltechniek, regeltechniek en zinkwerk hebben onze medewerkers extra scholing gehad en deze afgerond met een certificaat of diploma. Voor deze specialistische werkzaamheden rekenen wij specifieke uurtarieven. 

Beloning medewerkers

Er is een tekort aan technische specialisten op de arbeidsmarkt. En omdat er steeds minder animo is voor technische beroepen, zal dit tekort in de toekomst alleen maar verder toenemen.

Ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de technische specialist. Installaties worden steeds “slimmer”, waardoor ook de installateur steeds slimmer moet worden. Er moet veel worden geschoold om de steeds meer hightech oplossingen op de juiste manier te kunnen installeren, onderhouden en repareren.

Wij stellen hoge eisen aan onze medewerkers, en geven graag een goed salaris als waardering. Voordeel voor onze klanten: u heeft goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen voor u aan het werk.

The Ship Repair man Story – Waarom krijgen experts meer betaald?

Dit is een leuk verhaal, dat laat zien waarom experts meer betaald moeten/mogen krijgen voor hun diensten en hoe belangrijk de kracht van kennis is. Er zijn tientallen variaties op dit verhaal in omloop, maar dit is zeker één van de leukste:

De motor van een grote zeetanker ging kapot. De eigenaars van het schip lieten de ene expert na de andere komen, maar geen van hen kreeg de motor weer aan de praat.
Toen kwam er een oude man, die al sinds zijn jeugd schepen repareerde. Hij droeg een grote tas met gereedschap en toen hij aankwam, ging hij meteen aan het werk. Hij keek de motor van top tot teen na.

Lees verder

Uurtarieven en toeslagen 2024

 

Uurtarief excl. 21 % btw Uurtarief incl. 21% btw
1e monteur € 73,00 € 88,33
Servicemonteur (o.a. storingen) € 78,00 € 94,38
Werkvoorbereider/projectleider € 83,00 € 100,43
Calculator/Tekenaar € 83,00 € 100,43
Specialist zink € 83,00 € 100,43
Specialist data- en glasvezelnetwerken € 83,00 € 100,43
Specialist brandmeld- en alarminstallaties € 83,00 € 100,43
Specialist koeltechniek (STEK) € 83,00 € 100,43
Specialist regeltechniek € 97,25 € 117,67
Remote controle/afstandsbediening (indien mogelijk) € 103,95 € 125,78
Keuring handgereedschap € 87,00 € 105,27

 

 

Periode  toeslag Toeslagpercentage
Weekdag na 17.00 uur 50%
Zaterdag 50%
Zon- en feestdagen 100%

 

Autokosten

Eenmalige bijdrage autokosten
(binnen straal van 25 km vanuit Steenwijk)
€ 23,60 incl. btw (€ 19,50 excl. btw)

Service en onderhoud

Bij service en onderhoud van toestellen zijn er verschillende wijze van factureren. Dit kan op regiebasis zijn, of volgens vaste tarieven. Kijk voor contracten op de de pagina Service en onderhoud.

Onze vaste tarieven voor onderhoud zonder contract staan hieronder.

Onderhoudswerkzaamheden zonder contract 2024

De prijzen van toepassing bij toestellen door ons onderhouden. Bij blijkend achterstallig onderhoud of meerwerk worden de extra benodigde tijd volgens de reguliere tarieven erbij in rekening gebracht.

Excl. 21 % btw Incl. 21% btw
Cv tot 50 kW € 149,36 € 180,73
Cv tot 65 kW € 204,75 € 247,75
Warmteterugwin unit (WTW-unit) € 102,38 € 123,87
Geiser / gaskachel € 97,65 € 118,16
Ventilatie Warmtepomp € 149,36 € 180,73
Luchtheater € 174,56 € 211,22
Mechanische Ventilatie Box (MV-Box)
(in combinatie met ander toestel)
€ 57,75 € 69,88
Zonneboiler (i.c.m. ander toestel) € 40,32 € 48,79

Excl. materiaal
Incl. autokosten

Back To Top