Tarieven

Wij krijgen wel eens vragen over de door ons gehanteerde tarieven.

Wij zijn transparant in alles wat we doen, dus ook in onze tarieven. Daarnaast geven wij u graag een toelichting op factoren die van invloed zijn op deze tarieven. Want onze uurtarieven zijn natuurlijk ook gebaseerd op het rendabel houden van Vredenburg Installatietechniek. Zodat wij u nog jarenlang van dienst kunnen zijn en onze medewerkers voor lange tijd zekerheid hebben over hun baan.

Geplande werkzaamheden

De werkzaamheden die een installatiebedrijf kan uitvoeren voor u zijn divers. Er zijn werkzaamheden die eenvoudig op termijn kunnen worden gepland. Onderhoudsbeurten aan CV-ketels en andere installaties zijn daar een goed voorbeeld van. Daarnaast zijn er klussen die een paar uur in beslag nemen (korte klussen) en grotere projecten. Deze worden in overleg met u zo snel mogelijk ingepland.

Werkvoorbereiding en calculatie

U ziet zelf alleen de werkzaamheden die onze monteurs bij u op locatie uitvoeren.  Bij ons op het bedrijf zijn reeds voorbereidende werkzaamheden gedaan, vanaf de aanname van de telefoon. Voordat onze monteurs aan de slag kunnen, zijn er al een aantal zaken op kantoor voorbereid. Het bestellen van de juiste producten, het instrueren van de monteurs, administratieve afhandeling en het zoeken naar de beste oplossing en het uitwerken hiervan zijn goede voorbeelden van werkvoorbereiding. De calculator maakt de berekeningen voor de materialen en eventuele tekeningen.

Storingen

Storingen verhelpen wij zo snel mogelijk. Afhankelijk van de aard van de storing en de beschikbaarheid van de servicemonteurs zijn wij ook buiten de reguliere werktijden altijd te bereiken om calamiteiten op te lossen. Als u een servicecontract heeft, staan daarin de afspraken hierover en tarieven beschreven. Heeft u geen servicecontract? Dan hanteren wij onze reguliere tarieven. Wilt u de storing laten verhelpen buiten de reguliere werktijden? Dan komt er een toeslag bij die minimaal conform de Kleinmetaal CAO is. Daarnaast wordt de reistijd doorgerekend als werktijd. Deze reistijd bij storingen wordt gerekend vanaf de woonplaats van de monteur en niet de vestigingsplaats Steenwijk. Meer informatie over storingen en servicecontracten

Prijsindicatie

Voorafgaande aan de werkzaamheden proberen wij u een zo goed mogelijke prijsindicatie te geven op basis van de beschikbare informatie. Wij zijn zorgvuldig in het berekenen van deze prijsindicatie, maar het is geen vaste prijsafspraak. Ondanks alle inspanningen om tot een goede prijsindicatie te komen, kan het gebeuren dat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat er meer werkuren nodig zijn voor een correcte oplevering. Ook onze ervaren medewerkers lopen tegen onvoorziene situaties aan en kunnen niet door muren of vloeren heen kijken en om vooraf precies te zien hoe de situatie is. Wij proberen dit natuurlijk tot een minimum te beperken en zoveel mogelijk met u te overleggen.

Bijdrage in autokosten

Wij voeren onze service en diensten voornamelijk uit in de noordelijke provincies. Daarvoor maken onze monteurs gebruik van bedrijfsauto’s met daarin gereedschap en benodigde materialen. Ondanks ons zorgvuldige beleid rond ons wagenpark om zo weinig mogelijk kosten te maken en het milieu zo min mogelijk te belasten, ontkomen wij niet aan autokosten. Voor het berekenen van autokosten en eventuele kilometervergoeding nemen wij onze vestigingsplaats Steenwijk als uitgangspunt.

Diploma’s en certificaten

Vredenburg installatietechniek is als bedrijf in het bezit van algemene en specialistische kwaliteitscertificaten, die aan u waarborgen dat u bij ons de hoogste kwaliteit krijgt. Aan de basis van deze certificaten staan onze goed opgeleide medewerkers. Al onze 1e monteurs zijn in het bezit van hun vakdiploma’s. Voor de specialistische deelgebieden binnen de installatietechniek als datanetwerken, alarm- en inbraakbeveiliging, koeltechniek, regeltechniek en zinkwerk hebben onze medewerkers extra scholing gehad en deze afgerond met een certificaat of diploma. Voor deze specialistische werkzaamheden rekenen wij specifieke uurtarieven. 

Beloning medewerkers

Er is een tekort aan technische specialisten op de arbeidsmarkt. En omdat er steeds minder animo is voor technische beroepen, zal dit tekort in de toekomst alleen maar verder toenemen.

Ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de technische specialist. Installaties worden steeds “slimmer”, waardoor ook de installateur steeds slimmer moet worden. Er moet veel worden geschoold om de steeds meer hightech oplossingen op de juiste manier te kunnen installeren, onderhouden en te repareren.

Wij stellen hoge eisen aan onze medewerkers, en geven graag een goed salaris als waardering.

Uurtarieven en toeslagen 2017 

Uurtarief excl. 21 % btw Uurtarief incl. 21% btw
1e monteur € 52,50 €  63,53
2e monteur € 39,50 €  47,80
Leerling monteur € 35,50 €  42,95
Stagiaire € 19,50 €  23,60
Servicemonteur (o.a. storingen) € 57,50 €  69,57
Werkvoorbereider € 65,00 €  78,65
Projectleider € 65,00 €  78,65
Calculator € 65,00 €  78,65
Tekenaar (ook BIM tekenen) € 65,00 €  78,65
Zink specialist € 55,00 €  66,55
1e monteur data- en glasvezelnetwerken € 55,00 €  66,55
1e monteur brandmeld- en alarminstallaties € 59,00 €  71,39
Projectleider/werkvoorbereider brandmeld- en alarm € 65,00 €  78,65
1e monteur koeltechniek € 65,00 €  78,65
1e monteur regeltechiek € 65,00 €  78,65
Remote controle/afstandbediening (indien mogelijk) € 85,00 € 102,85
Keuring handgereedschap € 55,00 €  66,55

 

 

Periode  toeslag Toeslagpercentage
Weekdag na 18.00 uur 50%
Zaterdag 50%
Zon- en feestdagen 100%

 

Autokosten

Eenmalige bijdrage autokosten (binnen straal van 25 km vanuit Steenwijk) € 14,50
Kilometervergoeding (na 25 km) € 0,49 per kilometer