skip to Main Content

Nul op de meter, energieneutraal wonen

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over “Nul op de Meter”, “Nulwoning”, “Energienota-Nul woning”, “Passief wonen”, “Energieneutraal wonen”. Ook wordt het begrip “Autarkisch wonen” soms gebruikt. Alle termen hebben te maken met energie-ambities rond woningen en gebouwen. Vaak worden de termen door elkaar gebruikt. Niet erg natuurlijk, maar wat wordt er mee bedoeld?

Energieneutrale woning

Bij de termen “nul op de meter, nulwoning, energienota-nul woning, energieneutraal wonen, autarkisch” gaat het over een woning die met een normaal leefpatroon en een hoog comfortniveau over een heel jaar gezien evenveel energie opwekt als hij verbruikt. Wij hanteren de term “Nul op de Meter”.

Bij een “nul-op-de-meter”woning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen.

  • Het begin van een woning met Nul op de Meter begint met het energieverbruik te minimaliseren. Dit wordt bereikt door vergaande isolatiemaatregelen (spouw, dak, glas, vloer) en het gebruiken van energiezuigige apparaten.
  • De volgende stap is de woning zo energie-ëfficient mogelijk verwarmen en voorzien van warm water. Hiervoor kunnen o.a. warmtepompen worden ingezet.
  • Daarna is het zaak om voor het eigen verbruik van energie zelf energie te leveren door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of een windmolen.

Met al deze inspanningen is het resultaat dat u evenveel energie opwekt als u verbruikt. En als u meer opwekt dan u verbruikt, kunt u de overtollige energie tegen een vergoeding terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Passief wonen

Bij “passief wonen” gaat het over het energieverbruik van een woning, een “Nul op de Meter” en een “Nulwoning” over energieopwekking. Bij een passief huis speelen hoge isolatiewaardes van gevels en drievoudig glas spelen een grote rol. Door deze mate van isolatie ontstaan (relatief) grotere warmteverliezen bij koudebruggen, de plaatsen in de isolatie waar de isolatie minder is. Het luchtdicht en koudebrugvrij krijgen van de woning/gebouw is een uitdaging. Daarbij komt dat door de goede isolatie en goede luchtdichtheid het niet mogelijk is om via natuurlijke ventilatie een gezond en behaaglijk gebouw te krijgen. Daarvoor worden ventilatiesystemen geplaatst met een WarmteTerugWinningsunit (WTW).

Een passief huis kan eenvoudiger aan de eisen van een nulwoning voldoen. Maar een passief huis is niet altijd een nulwoning en een nulwoning hoeft ook geen passief huis te zijn.

Maak gebruik van onze ervaring en kennis

Bij de ontwikkeling in 2015 van ons huidige bedrijfgebouw hebben wij de bewuste keuze gemaakt om ons gebouw van een A-label te voorzien. Ter vergelijking, van overheidswege worden de vereisten voor bedrijfsgebouwen vanaf 2020 op C-label vastgesteld. We lopen dus voorop bij de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Ons gebouw is o.a. voorzien van zonnepanelen, warmtepomp en een warmteterugwinsysteem.

“Nul op de meter” wordt vooralsnog het meest ontwikkeld bij nieuwbouw. Het afgelopen jaar zijn daarvan een aantal projecten gestart en afgerond.

Wij hebben ondertussen ervaring met zowel “nul op de meter” woningen als passief wonen.

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden? Neemt u dan contact met ons op.

 

Neem contact op

Trias Energetica

De basis van duurzaam ontwerpen van gebouwen zijn de drie stappen van de Trias Energetica, ontwikkeld aan de TU Delft.

Deze drie stappen zijn:

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken.
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming) of het beperken van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.
Back To Top