skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Nul op de meter, energieneutraal wonen

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over “Nul op de Meter”, “Nulwoning”, “Energienota-Nul woning”, “Passief wonen”, “Energieneutraal wonen”. Ook wordt het begrip “Autarkisch wonen” soms gebruikt. Alle termen hebben te maken met energie-ambities rond woningen en gebouwen. Vaak worden de termen door elkaar gebruikt. Niet erg natuurlijk, maar wat wordt er mee bedoeld?

Energieneutrale woningNul op de meter

Bij de termen nul op de meter, nulwoning, energienota-nul woning, energieneutraal wonen, autarkisch wonen gaat het over een woning die met een normaal leefpatroon en een hoog comfortniveau over een heel jaar gezien evenveel energie opwekt als hij verbruikt. Wij hanteren de term “nul op de meter”.

Bij een “nul-op-de-meter”woning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen.

  • Het begin van een woning met nul op de meter begint met het energieverbruik te minimaliseren. Dit wordt bereikt door vergaande isolatiemaatregelen (spouw, dak, glas, vloer) en het gebruiken van energiezuinige apparaten.
  • De volgende stap is de woning zo energie-ëfficient mogelijk verwarmen en voorzien van warm water. Hiervoor kunnen o.a. warmtepompen worden ingezet.
  • Daarna is het zaak om voor het eigen verbruik van energie zelf energie te leveren door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of een windmolen.

Met al deze inspanningen is het resultaat dat u evenveel energie opwekt als u verbruikt. En als u meer opwekt dan u verbruikt, kunt u de overtollige energie tegen een vergoeding terugleveren aan het elektriciteitsnet.

Passief wonen

Bij “passief wonen” gaat het over het energieverbruik van een woning, een “nul op de meter” en een “nulwoning” over energieopwekking. Bij een passief huis spelen hoge isolatiewaardes van gevels en drievoudig glas een grote rol. Door deze mate van isolatie ontstaan (relatief) grotere warmteverliezen bij koudebruggen, de plaatsen in de isolatie waar de isolatie minder is. Het luchtdicht en koudebrugvrij krijgen van de woning/gebouw is hierbij een uitdaging. Daarbij komt dat door de goede isolatie en goede luchtdichtheid het niet mogelijk is om via natuurlijke ventilatie een gezond en behaaglijk gebouw te krijgen. Daarvoor worden ventilatiesystemen geplaatst met een WarmteTerugWinningsunit (WTW).

Een passief huis kan eenvoudiger aan de eisen van een nulwoning voldoen. Maar een passief huis is niet altijd een nulwoning en een nulwoning hoeft ook geen passief huis te zijn.

Vredenburg loopt vooruit op gebied volhoudbaarheid

Bij de ontwikkeling in 2005 van ons huidige bedrijfsgebouw hebben wij de bewuste keuze gemaakt om ons gebouw van een A-label te voorzien. Ter vergelijking, van overheidswege worden de vereisten voor bedrijfsgebouwen vanaf 2020 op C-label vastgesteld. We lopen dus voorop bij de ontwikkelingen op het gebied van volhoudbaarheid. Ons gebouw is o.a. voorzien van zonnepanelen, warmtepomp en een warmteterugwinsysteem.

“Nul op de meter” wordt vooralsnog het meest ontwikkeld bij nieuwbouw. Het afgelopen jaar zijn daarvan een aantal projecten gestart en afgerond.

Wij hebben ondertussen ervaring met zowel “nul op de meter” woningen als passief wonen.

Interesse in het verduurzamen van uw eigen woning?

Een bestaande woning naar “nul op de meter” of passief wonen brengen, vraagt vaak grote investeringen om de bestaande bouw om te zetten naar bouwtechnieken van nu. Maar een grote mate van verduurzamen van een bestaande woning behoort natuurlijk wel tot de mogelijkheden.

De eerste aanzet hiervan kan zijn het aanschaffen van een warmtepomp. Hiermee kunt u uiteindelijk richting een gasloze woning gaan. Voor wat betreft het volledig loskoppelen van het elektriciteitsnetwerk, is het raadzaam om nog even te wachten op betaalbare oplossingen voor het opslaan van energie.

Isoleren, isoleren, isoleren

Als eerste is het belangrijk om goed te kijken naar de huidige isolatie van de woning. De schil van de woning moet goed zijn geïsoleerd voordat het zinvol is om te kijken naar een duurzamer installatiesysteem. Een bestaande woning moet op zijn minst zijn voorzien van vloerisolatie, na-geïsoleerde spouwmuren,  hoog rendement beglazing (HR++/+++) en een geïsoleerd dak. Mochten hier nog verbeteringen in aan te brengen zijn, dan adviseren wij eerst deze aandachtsgebieden te overwegen voordat u overgaat naar een Laag Temperatuursysteem met als voeding een warmtepomp.

Verduurzamen met warmtepomp

Als u wilt bezuinigen op gas, kunt u naast de cv ketel een hybride warmtepomp zetten. Deze produceert een deel van de warmte en schakelt over naar de cv ketel bij om het gewenste vermogen te leveren.

U kunt daarbij denken aan een Elga warmtepomp van zo’n 4,5 kW. Deze warmtepomp is leverbaar vanaf € 7.600,- incl. btw. en hiermee kunt u tot 20% besparen op het gas. Dit is uiteraard afhankelijk van de grootte van de bestaande woning en het huidige gasverbruik. In een goed geïsoleerde woning kan ca 50m2 vloerverwarming met deze warmtepomp gevoed worden. Met deze relatief kleine warmtepomp kan niet een hele grote woning of een slecht geïsoleerde woning verwarmd worden. Meer informatie over dit systeem kunt u vinden op https://techneco.nl/elga-hybride-warmtepomp/. 

Wat daarnaast belangrijk is voor een stapje verder, een gasloze woning, is dat uw huidige verwarmingssysteem geschikt is voor een Laag Temperatuur (LT) systeem. Een vloerverwarming is hier uitermate geschikt voor. Een radiatorsysteem beduidend minder. Er dient rekening gehouden te worden met een afname van warmteafgifte van de huidige radiatoren van 70%. Voor het vervangen van een radiator door een convector (die wel geschikt is voor LT verwarming) kunt u uitgaan van zo’n € 500,- incl.  btw per radiator.

Wilt u meer besparen of is het aandeel dat bovenstaande warmtepomp doet te klein ten opzichte van uw huidige cv installatie, dan kan de investering in een grotere warmtepomp of zelfs een gasloze installatie waarbij ook het warme tapwater wordt geproduceerd door de warmtepomp interessant zijn.  Hierbij dient u rekening te houden met een voorraadboiler in verband met de beperking van een warmtepomp ten opzichte van een regulier doorstroomtoestel als een cv ketel. Deze warmtepompen zijn leverbaar vanaf zo’n € 21.000,- incl. btw. Kijkt u voor specificaties op de sites van onze leveranciers  van de A-merken Stiebel-Eltron en Fujitsu. 

ISDE subsidie op warmtepompen

Voor het vervangen van een cv ketel in een bestaande woning door een lucht/water warmtepomp zijn er op dit moment subsidies verkrijgbaar. De informatie, de voorwaarden en de hoogte van de subsidie zijn terug te vinden op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie-isde/warmtepompen-isde.

Advies op maat

Mocht u geïnteresseerd zijn in een advies op maat, dan maken wij graag een afspraak om de situatie ter plaatse in kaart te brengen en een offerte op maat te maken voor het verduurzamen van de huidige woning. Voor dit  maatwerkadvies en -offerte door onze duurzaamheidspecialisten brengen wij een bedrag vanaf € 325,- incl. btw in rekening,  afhankelijk van de complexiteit van de installatie.

Door het grote aantal aanvragen en onzekere levertijden van veel materialen is de behandelingstermijn opgelopen tot meer dan een maand. We kunnen momenteel alleen onze bestaande klanten bedienen. Aan onze toekomstige klanten vragen we vriendelijk om geduld en om te wachten met hun aanvraag voor een advies op maat. 

Advies op maat

Trias Energetica

De basis van duurzaam ontwerpen van gebouwen zijn de drie stappen van de Trias Energetica, ontwikkeld aan de TU Delft.

Deze drie stappen zijn:

  1. Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan; bijvoorbeeld een compacte gebouwvorm of door isolatie van gevels en daken.
  2. Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie; bijvoorbeeld door installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel
  3. Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien; bijvoorbeeld door gebruik te maken van een warmtepomp, lage temperatuurverwarming (vaak in de vorm van vloerverwarming) of het beperken van leidinglengten van verwarmings- en ventilatiesystemen.

Weetjes over warmtepompen

Over warmtepompen en Laag Temperatuursystemen is veel (technische) informatie beschikbaar op het internet. Onze specialisten hebben verschillende specifieke opleiding gevolgd om hun kennis actueel te houden. Bent u geinteresseerd in technische know-how rond deze systemen, neemt u dan een kijkje op warmtepompweetjes.nl.

Back To Top