Door tijdig onderhoud te plegen op uw installaties worden de meeste storingen voorkomen.Vredenburg Installatietechniek biedt verschillende onderhoudscontracten aan. Er zijn standaard contracten en maatwerkcontracten. Lees meer over onze onderhoud en service.

Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat u een storing heeft of een andere calamiteit zich voordoet. Blijft u kalm, en neem contact met ons op.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor storingen of calamiteiten.

storingen

U kunt ons bereiken op: 0521 – 588224 (ook buiten kantooruren).

Wilt u liever mailen? Gebruik dan ons contactformulier. Gedurende onze openingstijden nemen wij dan contact met u op.

Bij toestellen zonder waakvlam eerst op de resetknop drukken en/of gedurende 1 minuut de stekker uit het stopcontact nemen. Houdt de storing aan, controleert u dan eerst of:

 1. de waakvlam brandt. Is dit niet het geval, steek de waakvlam dan weer aan;
 2. het toestel in de bedrijfsstand staat en de stekker op de juiste manier in het stopcontact zit;
 3. de zekeringen (stoppen) in de meterkast niet stuk zijn en/of de aardlekschakelaar niet in de ‘UIT’ stand is gesprongen;
 4. er voldoende water in de installatie aanwezig is (minimaal 1,5 bar). Als er onvoldoende water in de installatie aanwezig is, dient u het water bij te vullen. Kijk hiervoor in onze instructievideo
 5. de gaskranen niet dichtgedraaid zijn (bijvoorbeeld in de meterkast);
 6. u borrelgeluiden hoort. Is dit het geval dan dient u de installatie eerst te ontluchten, zo nodig bij te vullen. Gebruik hiervoor onze vul- en ontluchtinstructie;
 7. de kamerthermostaat voldoende hoog is ingesteld;
 8. er geen warmwaterkraan druppelt (bij combitoestellen);
 9. er voldoende radiatorkranen openstaan voor een goede doorstroom;
 10. de perlator (zeefje in de kraan) / douchekop kalkvrij en schoon is.

Elektrische storing

Als de stroom in uw huis of bedrijfspand geheel of gedeeltelijk uitvalt, controleer dan eerst wat de mogelijke oorzaak is.

Bij storing (kortsluiting) in elektrische apparaten:

 • schakel het apparaat uit
 • haal de stekker uit het stopcontact
 • vervang de groepszekering in de meterkast
 • schakel zonodig de groepsschakelaar of de aardlekschakelaar weer in.

Bij een doorgesmolten hoofdzekering in uw elektrische installatie:

Moderne installaties hebben een hoofdautomaat in plaats van een hoofdzekering. Heeft u zo’n moderne installatie, schakel dan eerst alle groepen uit en schakel vervolgens de hoofdautomaat veilig in.

Houdt u zich aan de volgende regels:

 • Sluit de hoofdkraan bij de gasmeter.
 • Open ramen en deuren.
 • Gebruik geen open vuur.
 • Rook niet.
 • Gebruik geen schakelaars, mobiele telefoons, zaklantaarns, etc.
 • Voorkom vonkvorming.

Bel direct 0521 – 588224

Lekkage waterleiding

Vul een aantal pannen en emmers zodat u water hebt voor drinken en spoelen. Draai vervolgens de hoofdkraan dicht. Deze zit meestal onder een luik bij de voordeur.

Draai de kranen open zodat het water uit de leidingen loopt. Als u weet waar de tapkraantjes zitten, kunt u deze ook opendraaien. Dit alles stopt de lekkage omdat er geen watertoevoer is.

Lekkage CV-installatie

Schakel de CV-ketel uit (eventueel door de stekker uit het stopcontact te trekken). Hierdoor neemt de druk in de leidingen af en zal de lekkage minder worden.

Als de lekkage blijft voortduren en schade dreigt te veroorzaken, kunt u het water uit de leidingen laten lopen nadat u de CV hebt uitgeschakeld. U laat het water weg lopen via de vulkraan die meestal onder de CV-ketel zit.

Lekkage afvoerleidingen

Hieraan kunt u zelf  weinig doen. Gebruik de wastafels, toiletten en gootstenen die afwateren via de kapotte leiding zo min mogelijk. Probeer de schade te beperken.