skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Door tijdig onderhoud te plegen aan uw toestellen worden de meeste storingen voorkomen.

Hiervoor kunnen wij u verschillende service- en onderhoudscontracten aanbieden. In de meeste gevallen volstaat een standaard contract. Op de pagina service en onderhoud leest u meer over de mogelijkheden én kunt u direct een onderhoudscontract aanvragen.

Heeft u een storing? Hieronder geven wij u een aantal tips die u zelf kunt uitvoeren om een storing te verhelpen. Lukt het ondanks alle inspanningen niet of doet er zich een calamiteit voor? Blijft u kalm, en neem contact met ons op.

Administratietoppers

Voor storingen belt u met 0521-588224.

Bij ernstige storingen en calamiteiten buiten kantoortijden is onze servicedienst altijd beschikbaar.

Bij mindere ernstige storingen belt u onze servicedienst onder kantoortijd om een afspraak te maken. Een mailbericht sturen kan altijd. Onze servicemonteur wordt zo snel mogelijk voor u ingepland.

Eerste hulp bij storingen

Bij toestellen zonder waakvlam eerst op de resetknop drukken en/of gedurende 1 minuut de stekker uit het stopcontact nemen. Houdt de storing aan, controleert u dan eerst of:

 1. de waakvlam brandt. Is dit niet het geval, steek de waakvlam dan weer aan;
 2. het toestel in de bedrijfsstand staat en de stekker op de juiste manier in het stopcontact zit;
 3. de zekeringen (stoppen) in de meterkast niet stuk zijn en/of de aardlekschakelaar niet in de ‘UIT’ stand is gesprongen;
 4. er voldoende water in de installatie aanwezig is (minimaal 1,5 bar). Als er onvoldoende water in de installatie aanwezig is, dient u het water bij te vullen. Kijk hiervoor in onze instructievideo
 5. de gaskranen niet dichtgedraaid zijn (bijvoorbeeld in de meterkast);
 6. u borrelgeluiden hoort. Is dit het geval dan dient u de installatie eerst te ontluchten, zo nodig bij te vullen. Gebruik hiervoor onze vul- en ontluchtinstructie;
 7. de kamerthermostaat voldoende hoog is ingesteld;
 8. er geen warmwaterkraan druppelt (bij combitoestellen);
 9. er voldoende radiatorkranen openstaan voor een goede doorstroom;
 10. de perlator (zeefje in de kraan) / douchekop kalkvrij en schoon is.

Elektrische storing

Als de stroom in uw huis of bedrijfspand geheel of gedeeltelijk uitvalt, controleer dan eerst wat de mogelijke oorzaak is.

Bij storing (kortsluiting) in elektrische apparaten:

 • schakel het apparaat uit
 • haal de stekker uit het stopcontact
 • vervang de groepszekering in de meterkast
 • schakel zonodig de groepsschakelaar of de aardlekschakelaar weer in.

Bij een doorgesmolten hoofdzekering in uw elektrische installatie:

Moderne installaties hebben een hoofdautomaat in plaats van een hoofdzekering. Heeft u zo’n moderne installatie, schakel dan eerst alle groepen uit en schakel vervolgens de hoofdautomaat veilig in.

Bekijk onze instructievideo.

Houdt u zich aan de volgende regels:

 • Sluit de hoofdkraan bij de gasmeter.
 • Open ramen en deuren.
 • Gebruik geen open vuur.
 • Rook niet.
 • Gebruik geen schakelaars, mobiele telefoons, zaklantaarns, etc.
 • Voorkom vonkvorming.

Bel direct 0521 – 588224

Lekkage waterleiding

Vul een aantal pannen en emmers zodat u water hebt voor drinken en spoelen. Draai vervolgens de hoofdkraan dicht. Deze zit meestal onder een luik bij de voordeur.

Draai de kranen open zodat het water uit de leidingen loopt. Als u weet waar de tapkraantjes zitten, kunt u deze ook opendraaien. Dit alles stopt de lekkage omdat er geen watertoevoer is.

Lekkage CV-installatie

Schakel de CV-ketel uit (eventueel door de stekker uit het stopcontact te trekken). Hierdoor neemt de druk in de leidingen af en zal de lekkage minder worden.

Als de lekkage blijft voortduren en schade dreigt te veroorzaken, kunt u het water uit de leidingen laten lopen nadat u de CV hebt uitgeschakeld. U laat het water weg lopen via de vulkraan die meestal onder de CV-ketel zit.

Lekkage afvoerleidingen

Hieraan kunt u zelf  weinig doen. Gebruik de wastafels, toiletten en gootstenen die afwateren via de kapotte leiding zo min mogelijk. Probeer de schade te beperken.

 • U heeft de melding “AC failure”.
  Dit betekent dat de zekering eruit is. Deze kunt u zelf vervangen.
 • U heeft de melding Calibration Ongoing.
  Dit betekent dat de omvormer bezig is met opstarten (in de ochtend) of met afsluiten (in de avond). Wacht u het even af, de melding verdwijnt vanzelf.
 • Storing in de monitoring
  Als u geen monitoring meer heeft op uw omvormer kan het zijn dat u uw router hebt vervangen.
  Neemt u dan contact met ons op om de hiervoor nodige aanpassingen uit te voeren zodat dit wordt hersteld.
Back To Top