skip to Main Content
0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Fiscaal voordeel in 2015 met EIA, MIA en VAMIL

Op 30 december 2014 zijn de Energielijst en de Milieulijst 2015 gepubliceerd. De Energielijst bevat meer dan 160 energiebesparende technieken die aanmerking voor Energie-investeringsaftrek (EIA). In 2015 is het EIA budget 106 miljoen euro.

De Milieulijst is de lijst met duurzame technieken waarmee ondernemers een fiscaal voordeel genieten. Ondernemers die bijvoorbeeld investeren in grondstoffenbesparing, E-auto’s of de stedelijke omgeving verduurzamen.

Energie Investerings Aftrek

In 2015 zijn acht nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd, deze staan in de Energielijst 2015 beschreven.

Nieuw: energiezuinige koeling van serverruimten

Vanaf 1 januari 2015 komen verschillende vormen van energiezuinige koeling van serverruimten in aanmerking voor fiscaal voordeel. Bij de koeling van serverruimten kan in veel gevallen een aanzienlijke energiebesparing worden bereikt, daarom komen vanaf 1 januari 2015 verschillende vormen van energiezuinige koeling van serverruimten in aanmerking voor fiscaal voordeel.

Ondernemers kunnen ook EIA aanvragen voor technieken die niet specifiek op de lijst staan maar die wel voldoende energie besparen. Zij kunnen die dan melden onder één van de generieke codes.

10 procent netto voordeel

Als een investering voor de EIA in aanmerking komt, mogen bedrijven 41,5 procent (extra) van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Bij een winstbelasting van 25 procent krijgt een ondernemer circa 10 procent van het investeringsbedrag terug van de fiscus.

De fiscale regelingen MIA en VAMIL

Op de Milieulijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). MIA en VAMIL zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. Bedrijven die investeren in op de Milieulijst genoemde technieken kunnen tot 36 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

Duurzame voedselproductie

In 2015 kunnen ondernemers fiscaal voordeel krijgen voor investeringen in lokale verwerking van landbouwgewassen. Het moet gaan om verwerkingsprocessen die nu nog centraal en grootschalig plaatsvinden. Deze ontwikkeling is ook wel bekend onder de term ‘voorwaartse integratie’.

Het duurzaam telen van gewassen in een kas komt al jaren in aanmerking voor MIA/VAMIL. In 2015 komt daar ook het telen van gewassen onder gecontroleerde omstandigheden in een gebouw bij. Voorwaarde is dat de teelt moet voldoen aan de eisen van Milieukeur. Ook het telen van gewassen op water (eventueel in meerdere lagen en onder LED-verlichting) komt in 2015 in aanmerking.

Schadelijke koelmiddelen vervangen

De regeling biedt in 2015 fiscaal voordeel voor het toepassen van natuurlijke koudemiddelen in bestaande koelinstallaties. Een nu gebruikt koudemiddel, dat een stof bevat die de ozonlaag aantast en een groot broeikaseffect heeft, mag per 1 januari niet meer worden toegepast in koelinstallaties. Het kabinet wil ondernemers stimuleren te kiezen voor koelen met natuurlijke koudemiddelen. Daarmee ontmoedigt het de toepassing van nog toegestane HFK-houdende koudemiddelen.

Milieuvriendelijk rijden gehandhaafd

Investeren in elektrische en hybride auto’s blijven ook in 2015 fiscaal ondersteund worden. Daarvoor hanteren de regelingen net als in 2014 een maximumbedrag per auto. Hybride auto’s met dieselmotoren komen niet meer in aanmerking, omdat die nog teveel schadelijke stoffen uitstoten. Investeringen in taxi’s en bestelwagens op aardgas komen in 2015 in aanmerking voor MIA/VAMIL, maar personenauto’s op aardgas niet meer.

Duurzame gebouwen

In de afgelopen jaren kwamen duurzame gebouwen voor zowel MIA als VAMIL in aanmerking. In 2015 komen investeringen in duurzaam bouwen alleen nog voor MIA in aanmerking. De termijn voor afgifte van de vereiste certificaten is op verzoek van de markt verruimd.

In 2014 verviel MIA/VAMIL voor productieapparatuur met een duurzaam certificaat. In 2015 komen ook producten met keurmerken niet meer in aanmerking. Ook mestverwerking komt niet terug op de Milieulijst 2015. De nieuwe mestwetgeving laat geen ruimte voor staatssteun.

De Energielijst en de Milieulijst 2015 zijn op 30 december 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. De lijsten zijn ook online te vinden:

www.rvol.nl/eia

www.rvo.nl/miavamil

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top