skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Subsidie 2017 voor warmtepomp en zonneboiler

Ook voor 2017 is Warmtepomp Stiebel Eltronde pot met de Investerings subsidie duurzame energie (ISDE). Particulieren en zakelijke gebruikers kunnen de ISDE subsidie ontvangen als een tegemoetkoming voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Voor 2017 staat opnieuw €70 miljoen gereserveerd.

De ISDE 2017 loopt van 2 januari tot en met 31 december 2017.  De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat dat u kunt ontvangen hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie. Hiervoor verwijzen wij u door naar de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daar vindt u ook de link naar de apparatenlijsten.

Extra subsidie voor zonneboilers

Er zijn kleine veranderingen in de bestaande regeling doorgevoerd. De belangrijkste is het gegeven dat de tegemoetkoming voor zonneboilers groter is geworden.

Minder aardgas, meer duurzaam

De overheid stimuleert de komende jaren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Met de ISDE worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

Meer weten over zonneboilers?

Meer weten over warmtepompen? 

Back To Top