skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Senioren Blijverslening

senioren blijverslening woning

U wilt als oudere dolgraag in uw eigen woning blijven wonen, maar die moet dan wel worden aangepast aan uw fysieke mogelijkheden. Een verbouwing is echter niet goedkoop en geld lenen bij de bank lukt niet. Maar er is hoop. Misschien kunt u een Blijverslening van de gemeente krijgen.

Veel ouderen die langer in hun eigen woning willen blijven wonen en daarvoor het huis willen aanpassen, kunnen daarvoor geen geld lenen bij de bank. Het landelijk ’Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen’, gemeenten en provincies vroegen daarom aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) om mogelijke oplossingen te onderzoeken. Dat heeft geleid tot de introductie van de Blijverslening. Dit is een lening die de gemeente verstrekt om de eigen woning van senioren levensloopbestendig te maken. Het geld mag niet voor een ander doel gebruikt worden.

Welke aanpassingen zijn zoal mogelijk?

De mogelijkheden zijn zeer uitgebreid. We geven enkele voorbeelden:

  • Slaapkamer + badkamer op de begane grond
  • Geschikt maken van de badkamer voor verzorging
  • Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk
  • Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte
  • Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)
  • Verbreden deuren
  • Drempels weg of verlagen
  • Aanbrengen traplift
  • Beugels aan trap, wand, douche, toilet

Consumptief of hypothecair
Er zijn twee vormen van de Blijverslening ontwikkeld: een consumptieve en een hypothecaire variant. Wat is het verschil?

Consumptieve variant:

Een van de aanvragers moet jonger zijn dan 76 jaar.
Overwaarde in de koopwoning is niet nodig.
Maximumbedrag is 10.000 euro, minimum 2.500.
U moet het bedrag in 10 jaar terugbetalen.
U moet over voldoende inkomsten beschikken. SVn controleert uw kredietwaardigheid.

Hypothecaire variant:

Geen leeftijdsgrens, tenzij de gemeente die zelf instelt.
Uw huis moet overwaarde hebben: uw huidige hypotheek en de Blijverslening mogen samen niet meer bedragen dan 80% van de WOZ- waarde.
Maximumbedrag is 50.000 euro, tenzij de gemeente een lager maximum hanteert. Minimum bedrag is 2.500 euro.
U moet de lening in 10 of 20 jaar terugbetalen.
U moet over voldoende inkomsten beschikken. SVn controleert uw kredietwaardigheid.
Gunstige rente
De rentes voor de blijversleningen zijn laag. Voor de consumptieve variant staat deze op 3,1 procent, terwijl een bank daar al snel 6 of 7 procent voor rekent. De rentes voor de hypothecaire variant zitten circa een procent onder de gangbare hypotheekrentes.

Geen lening, wel subsidie?
Gemeenten zijn helaas niet verplicht de Blijverslening aan te bieden. Vraag daarom na of uw gemeente hieraan meedoet of van plan is eraan mee te gaan doen. Biedt uw gemeente (nog) geen Blijverslening? Voor bepaalde aanpassingen aan uw woning, zoals de installatie van een traplift, kunt u subsidie krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden.

bron:vanderdussen.nl

Back To Top