skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Per 1 januari 2020 geen subsidie meer voor pelletkachels of biomassaketels

Met ingang van 1 januari 2020 krijgen huishoudens en kleine bedrijven geen ISDE-subsidie meer bij de aanschaf van een pelletkachel of een biomassaketel. Uit een evaluatie van onderzoeksbureau SEO blijkt dat de verminderde uitstoot CO2 niet opweegt tegen de negatieve effecten van de koolmonoxide, het fijnstof en de stikstof die ze ook uitstoten, volgens minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

Installaties in nieuwbouwwoningen, zoals warmtepompen en zonneboilers, die niet op gas aangesloten zijn, vallen vanaf 2020 ook niet meer onder de subsidie. Een nieuwbouwhuis hoeft al sinds juli 2018 niet meer op gas aangesloten te worden. Dat is de reden, volgens SEO, om bij nieuwbouw duurzame alternatieven te stimuleren.

© Techniek Nederland

Wiebes stelt: ‘Het is effectiever het budget van de ISDE geheel in te zetten voor de verduurzaming van bestaande woningen en andere gebouwen. Daarom zal de ISDE met ingang van 1 januari 2020 niet langer openstaan voor investeringen in woningen waarvoor de aanvraag van de omgevingsvergunning op of na 1 juli 2018 is ingediend.’

De ISDE-regeling, waarmee bijvoorbeeld ook warmtepompen worden gesubsidieerd, wordt verlengd tot 2030. De in het Klimaatakkoord aangekondigde verbreding van de ISDE-regeling naar isolatiemaatregelen zal ten slotte pas vanaf 2021 doorgevoerd worden.

Bron: Techniek Nederland

Back To Top