skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Einde looptijd verlaagd btw-tarief 1 juli 2015

Sinds 1 maart 2013 geldt een verlaagd btw-tarief op de arbeid voor herstel-, verbouw- en onderhoudswerkzaamheden aan woningen ouder dan twee jaar. Het verlaagde btw-tarief geldt slechts voor een bepaalde periode, namelijk tot 1 juli 2015. Mogelijk gaat u op dit moment opdrachten aan die afgerond (kunnen) worden na deze datum. Is dit het geval, dan is over het hele werk 21 procent btw verschuldigd, dus ook over de arbeid vóór 1 juli.

Het moment van afronden van de werkzaamheden is bepalend voor het btw-tarief. Het zelfde gold aan het begin van de regeling: de arbeid vóór 1 maart 2013 mocht met 6 procent worden berekend, mits het werk was afgerond na 1 maart 2013 (en voor 1 juli 2015). Dit leidde voor veel particulieren tot onverwachts financieel voordeel. Nu de regeling naar het einde toe loopt, kan dit echter onverwacht tot vervelende situaties leiden. Het is daarom van belang dat u dit goed communiceert naar uw klanten toe, want uiteindelijk bent u verantwoordelijk voor de btw-afdracht en het zou vervelend zijn als u de te weinig ontvangen btw moet vorderen bij uw opdrachtgever.

Hieronder staan drie situaties beschreven waar u de komende maanden mee te maken kunt krijgen. Per situatie is beschreven hoe u het beste kunt omgaan met de verschillende btw-tarieven.

Situatie 1: u weet zeker dat u het werk voor 1 juli 2015 afrond.

Hierbij kunt u 5 procent btw rekenen en afdragen over het arbeidsgedeelte. Echter, als u merkt dat de kans bestaat dat de opdracht toch langer gaat duren (door welke reden dan ook) en de einddatum van 1 juli 2015 in gevaar komt dan is het verstandig dat u in overleg treedt met uw opdrachtgever. Leg dan goed uit wat het geval is en kom tot een oplossing, bijvoorbeeld door te werk te gaan zoals bij situatie 3 is omschreven.

Situatie 2: u weet zeker dat u de opdracht afrondt ná 1 juli 2015.

In dit geval moet u over het gehele werk 21 procent btw factureren en afdragen. Vertel uw klant dat voor het gedane werk voor 1 juli 2015 niet het verlaagde btw-tarief geldt.

Situatie 3: u rondt het werk ergens rond 1 juli 2015 af.

U weet in dit geval nog niet of over de arbeid 5 of 21 procent btw moet worden gerekend. Voorzichtigheidshalve kunt u afspreken dat u een prijs volledig tegen 21 procent btw afspreekt. Als u het werk toch vóór 1 juli 2015 afrondt, betaalt u het verschil tussen 21 en 6 procent btw terug aan uw klant en draagt u slechts 6 procent btw af aan de fiscus. Hiervoor kunt u dan een creditnota sturen naar uw opdrachtgever en tegelijk een nieuwe factuur met 6 procent btw over de gedane werkzaamheden.

Deelopdrachten 

Indien het een groter werk betreft dat u logisch gezien in deelopdrachten kunt aannemen, kan dit handig zijn. Stel dat u een opdracht krijgt voor het verbouwen van een badkamer en een keuken. Het geheel rondt u af na 1 juli 2015, maar een deel (de keuken of badkamer) vóór 1 juli 2015. U kunt er dan twee opdrachten van maken, waarbij u 6 procent btw over de arbeid kunt rekenen over de deelopdracht die u voor 1 juli 2015 afrond.
Het andere deel moet u dan in zijn geheel tegen 21 procent btw uitvoeren.

Tip: ga hier niet te creatief mee om. De opdracht moet aannemelijk in deelopdrachten uit te splitsen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top