skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Gasloos? Cv-ketel vervangen? Don’t panic!

Interview in “Rond de toren” april 2018:

Harm Vredenburg: ‘Regering moet mensen tegemoet komen’

Vervanging gasgestookte cv-ketel? Don’t panic!

Niet alleen de Vereniging Eigen Huis is kritisch ten aanzien van de haalbaarheid van de geopperde plannen om na 2021 de klassieke cv-ketel op gas ‘taboe’ te verklaren. Harm Vredenburg van het gelijknamige installatiebedrijf uit Steenwijk (dat tientallen jaren ervaring heeft opgedaan) is de mening toegedaan, dat ‘het vooralsnog het gas een beetje te hard wordt ingetrapt.’

Vredenburg voorziet op z’n vroegst in de jaren 2025-2030 een ‘kanteling’, omdat niet alle voorgestelde alternatieve energie-oplossingen voor de bestaande woningbouw en voor de meeste gezinnen haalbaar zijn. Het investeringsplaatje ligt aanmerkelijk anders dan een HR combiketel.

Regering moet helpende hand reiken

’Tenzij’, zo geeft deskundige Vredenburg aan, ‘de regering nu eens werkelijk de helpende hand reikt en bijvoorbeeld het btw-tarief (van 21 procent) bij de aanschaf van “verplichte” duurzame systemen als extra stimulans achterwege zou willen laten. Het Rijk zal de mensen tegemoet moeten komen, anders is wederom een grote groep mensen gewoon ‘de Sjaak’ en voor die mensen wordt het helemaal een fikse uitdaging.

Vredenburg wenst in dit opzicht een meer consistente houding in plaats van het jojo-beleid, dat deze regering zo kenmerkt. ‘Subsidies worden vaak aan de verkeerde zaken toegekend. Je verwacht van een ministersploeg de juiste keuzes. Helaas word ik daar vaak in teleurgesteld. Zouden ze zelf wel in een zuinige of elektrische auto’s rondrijden en op die manier het goede voorbeeld geven?’ Hoeveel van onze volksvertegenwoordigers zijn duurzaam bezig?

Een glas en een plas

Harm Vredenburg is het met zijn collega’s in den lande eens, dat er op dit moment veel te weinig gekwalificeerde medewerkers zijn om deze transitie binnen enkele jaren gerealiseerd te krijgen. Vredenburg: ‘Gas is nog altijd de schoonste verbrander en waarom zouden we niet langer gebruik gaan maken van de gaskraan in Rusland. Beter dan stiekem op andere locaties in Nederland meer gas uit de bodem te halen. Met straks alle gevolgen van dien. En waar is Den Haag dan? ‘Nou gelooft u mij, daar heffen ze het glas, ze doen een plas, en wij zitten in zak en as.’

Advies voor nu

Voor wie nu of binnenkort de gasgestookte cv-ketel moet vervangen heeft Harm Vredenburg maar één advies: heeft u een nieuwbouw woning dan gaat het zeker wel lukken met een warmtepomp. Heeft u een bestaande woning? De nieuwste HR ketels hebben een zeer  hoog rendement en als u nu kiest voor een dergelijke ketel, waar niks mis mee is, kan dit later desgewenst worden uitgebreid met aanpassingen naar een hybride systeem. Het gaat er tenslotte om dat u het moet kunnen betalen.

Volhoudbaar

‘Uiteraard’, benadrukt Vredenburg, ‘ben ik ook zelf een groot voorstander van een volhoudbaar systeem. Dat vind ik een beter woord dan duurzaam. We moeten onze planeet koesteren en volhoudbaarheid nastreven. Dat is Zuid-Afrikaans voor duurzaamheid, klinkt mooier en beter. En voor de komende jaren ‘don’t panic’. Het duurt even en alles komt altijd weer goed.’

 

 

Back To Top