skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Veiligheidswaarschuwing Nefit TopLine

Belangrijke mededeling voor eigenaren van een Nefit TopLine cv-toestel van vóór 2010.

Toestellen van het type Nefit TopLine, TopLine Compact of Nefit TopLine AquaPower (Plus) tot en met 30kW, geproduceerd tussen 2006 en 2009, bevatten een onderdeel dat bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt door je installateur moet worden vervangen.

Topline
HR25/HR30

Topline Compact
HR25/HR30

Topline  AquaPower
HR25/HR30

Topline AquaPower Plus
HR25/HR30

Wat moet je doen?

Ben je in het bezit van zo’n TopLine toestel dat bij Nefit is geregistreerd dan ontvang je de komende weken (februari 2017) van Nefit een brief met alle informatie. Hierin staat dat de brander van het toestel bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt moet worden vervangen. Een onderhoudsbeurt moet minimaal eens in de twee jaar plaatsvinden. Bij de eerstvolgende onderhoudsbeurt zullen wij extra controleren of uw brander vervangen moet worden.

Het probleem van de brander is in 2009 aan het licht gekomen. Sindsdien zijn er al verschillende terugroepacties geweest, waarbij de meeste Nefit-toestellen zijn gerepareerd. Bij de klanten van Vredenburg Installatietechniek van wie wij weten dat wij bij hen een betreffende Nefit-toestel hebben geinstalleerd, is in voorgaande jaren reeds een nieuwe brander geplaatst. Door deze voorgaande acties zijn reeds 83% van al deze Nefit-ketels aangepast. Deze laatste actie heeft betrekking op de laatste 17%.

Is uw brander nog niet vervangen? Uw installateur Vredenburg Installatietechniek zal dan de brander tijdens een reguliere onderhoudsbeurt vervangen. De vervanging is kosteloos, de installateur zal alleen de kosten voor de onderhoudsbeurt in rekening brengen.

Nogmaals: het betreft alléén de TopLine toestellen van vóór 2010. Heb je een TopLine toestel van 2010 of later, of dan hoef je niets te doen. De vervanging geldt niet voor andere toesteltypes van Nefit.

Heb je nog geen brief ontvangen en wil je graag weten of het ook jouw cv-ketel betreft? 

Hoe kan ik zien welk toestel ik heb?

Controleer hiervoor de typeplaat bovenop het toestel. Het toesteltype vindt u bij ‘’Model’’: begint het type met ‘’Nefit TopLine’’ en bevat de cijferreeks linksboven de combinatie 06 (2006), 07 (2007) , 08 (2008) of 09 (2009), dan geldt de waarschuwing voor uw toestel.

Bent u gebruiker van één van de genoemde TopLine toestellen dan verzoeken wij u vriendelijk dochdringend
om uw medewerking te verlenen. Mogelijk is de brander van uw toestel eerder vervangen door een nieuwe versie. In dat geval is uw toestel al aangepast en is vervanging niet nodig.

Extra controle, de brander

Het gaat om de klem.

Oude brander
Nieuwe brander
Waar gaat het precies om?

In 2009 heeft Nefit vastgesteld dat het bewuste onderdeel niet aan de strengste normen voldoet: als de brander geopend is geweest bij onderhoud, kan niet worden gegarandeerd dat de klemmen van het branderdeksel in alle gevallen goed gesloten worden. Bij toestellen vanaf 2010 doet zich dit niet voor.

Een oude branderdeksel zonder bevestigingsnok.
De hernieuwde uitvoering.

Nefit staat voor absolute zekerheid.

Daarom zijn ze in 2009, samen met de installateurs, begonnen met het vervangen van dit onderdeel in TopLine toestellen die op dat moment al geplaatst waren. In veel gevallen is de originele brander inmiddels door de installateur of door haar eigen servicedienst vervangen, maar nog niet bij alle toestellen. Om het vervangingsproces te versnellen, vraagt nefit hiervoor nu opnieuw aandacht en informeren zij  alle bij haar bekende eigenaars van deze toestellen binnenkort per brief. Alle installatiebedrijven in Nederland zijn op de hoogte gebracht.

Vragen?
De vervangingsactie wordt uitgevoerd in nauw overleg met de NVWA. Nefit realiseert zich dat deze actie ongemak meebrengt voor de gebruikers van deze toestellen, maar ze stellen veiligheid boven alles. Heb je meer vragen, dan kun je natuurlijk altijd contact met ons of met Nefit opnemen.

welkombijnefit.nl/nl/waarschuwing

Back To Top