skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Steenwijker courant bericht over bezoek Eddy van Hijum

Steenwijk – Overijssels Gedeputeerde Eddy van Hijum heeft een middag stage gelopen bij Vredenburg Installatietechniek in Steenwijk. Van Hijum trok de overall aan en pleegde samen met werknemer Aart Verouden onderhoud aan een aantal cv-ketels.

Van Hijum deed eerder een oproep aan het bedrijfsleven om een stageplek te gunnen. ‘Om zo de dagelijkse praktijk van het bedrijf te ervaren. Een sterke regionale economie en groei van de werkgelegenheid, dat is de kern van het economische beleid van provincie Overijssel. Dit beleid kan alleen succesvol zijn wanneer het tegemoet komt aan de wensen van het bedrijfsleven’, aldus Van Hijum.

harmvredenburgingesprekmetvanhijumMakkelijker

Zeventig bedrijven hebben zich aangemeld, waaruit acht bedrijven zijn geselecteerd, waaronder Vredenburg Installatietechniek. ‘Er is een kloof tussen politie en het bedrijfsleven. We willen de gedeputeerde laten zien waar we tegenaan lopen en dat het makkelijker kan en moet’, licht Harm Vredenburg toe.
Scholing

Van Hijum ziet het belang in van goed vakmanschap. ‘Dat is het kapitaal van de onderneming. Daarom moeten we investeren in technisch onderwijs en vooral in de jeugd om hen te interesseren in techniek. Dat begint al op het basisonderwijs.’ Harm Vredenburg zegt dat elke werknemer minstens 30 uur bijscholing per jaar krijgt. ‘Voor ons bedrijf betekent dat duizend uren op jaarbasis.’ Dat betaalt het bedrijf zelf, er is vanuit de overheid geen stimulering. Dat zou volgens Vredenburg wel moeten bij omscholing van oudere werklozen. ‘Je kunt de bedrijven belonen. Dat geldt ook voor mensen die lang in dienst bij een bedrijf zijn. Iedereen moet langer werken, maar voor een bedrijf levert dat niet meer op. Integendeel. Er is geen voordeel. Dat zou moeten worden beloond.’

Ruggengraat

Vredenburg is een bedrijf met meer dan 30 werknemers, een gemiddeld MKB-bedrijf. ‘Het is de ruggengraat van onze economie. Het belang wordt wel eens onderschat’, zegt Van Hijum, die toegeeft dat de focus van de overheid te veel gericht is geweest op de topsectoren. Hij gaat bij in totaal acht bedrijven stage lopen. Hierna volgt op vrijdagochtend 11 december een rondetafel bijeenkomst waar de uitwisseling van de ervaringen plaats vindt en de basis wordt gelegd voor de aanscherping van het economische beleid van provincie Overijssel.

Bron: Steenwijker Courant

SteenwijkerCourant Vredenburg Hijum 21 10 2015 a

Back To Top