skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

SamenBeheer: nieuwe stijl in vastgoedonderhoud

renovatieproject_haag_wonenAlkmaar – Een groep voornamelijk Noord-Hollandse bouwbedrijven wil met het opzetten van regionale coöperaties in heel Nederland vastgoedonderhoud een nieuwe invulling geven. Sleutelwoorden: eenvoud, transparantie en lol.

De bouw heeft een upgrade nodig. Nu de crisis op z’n einde loopt, is het uitknijpen in de keten niet weg. Bouwpartijen hebben hun mond vol van ketensamenwerking, maar weinigen durven de stap echt te maken.

 Het is jammer dat hun neuzen niet groeien, want dan zou je genoeg hout hebben”, zegt Rene Kesselaar, directeur van Kesselaar en Zn. De aannemer, wiens onderneming een paar jaar geleden tot slimste bedrijf werd gekozen, speelde een jaar geleden met het idee een landelijke organisatie op te zetten voor vastgoedonderhoud, maar dan met bouwbedrijven nieuwe stijl. Dus met mensen die transparant, modern, maar ook kwalitatief goed en efficiënt kunnen werken, en met vertrouwen als basis. Vastgoedonderhoud 2.0.

Een jaar later staat het bedrijf: SamenBeheer. Een landelijk platform dat ruimte biedt aan lokale coöperaties die in hun eigen regio het volledige vastgoedonderhoud op zich kunnen nemen. Van een lekkende kraan tot planmatig onderhoud. Klanten: scholen, zorginstellingen en woningbouwcorporaties. Bij de regionale coöperaties werken lokale aannemers, schilders, architecten, installateurs en dakdekkers. “SamenBeheer wil bij strategische vastgoedbeheerders aan tafel komen en handen en voeten geven aan het dagelijkse en planmatige onderhoud”, zegt Ferry van Wilgenburg, adviseur ketensamenwerking en deelnemer bij SamenBeheer.

De verantwoordelijkheid voor het vastgoed blijft liggen bij de eigenaar van het gebouw, maar SamenBeheer wil behalve zorgen voor het uitvoeren van het onderhoudswerk en de bewonersbegeleiding ook graag naast de bestuurder het navigatiewerk doen. Dus meedenken over strategisch onderhoud.

De onderhoudscoöperaties kunnen hun opdrachtgevers taken uit handen nemen. De gedachte is: een woningcorporatie doet waar ze goed in is – woningen verhuren aan lage inkomens – de onderhoudscoöperatie waar zij goed in is –woningen onderhouden.

Illustratief voor de coöperatie is het callcenter. Klachten van bewoners van corporatiewoningen komen rechtstreeks bij SamenBeheer. Omdat meldingen transparant worden vastgelegd en het werkproces door derden wordt gecertificeerd, kan een corporatie haar dagelijks onderhoud eenvoudig uitbesteden.

De onderhoudscoöperaties zouden een goed antwoord kunnen zijn op de opmars van regiecorporaties en regisserend opdrachtgeverschap, waarbij corporaties zich concentreren op hun kerntaken (woningverhuur) en strategisch vastgoedonderhoud.

Klanten heeft SamenBeheer nog niet, maar de deelnemende bedrijven van de Noord-Hollandse coöperatie van SamenBeheer zeggen in de regio al zes jaar op deze manier met elkaar te werken. Het platform wil rustig, “als een olievlek”, het land in. Diverse opdrachtgevers zouden geïnteresseerd zijn.

De deelnemende bedrijven benadrukken dat het om het ontzorgen van de opdrachtgevers gaat en niet om hun winst. Het oprichten van SamenBeheer is ook niet ingegeven omdat de deelnemende partijen onvoldoende werk zouden hebben. “Dit zijn de winnaars van de crisis”, zegt Kesselaar. De voornaamste motivatie van de bedrijven om mee te doen, is de bouw van binnenuit te veranderen.

Bron: CoBouw

 

Back To Top