skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Gedeputeerde Eddy van Hijum loopt de komende maanden ‘stage’ bij verschillende mkb-bedrijven waaronder ook bij Vredenburg Installatietechniek

Gedeputeerde Eddy van Hijum loopt de komende maanden ‘stage’ bij verschillende mkb-bedrijven waaronder ook bij Vredenburg Installatietechniek 

eddyvanhijum_1

Gedeputeerde Eddy van Hijum loopt de komende maanden ‘stage’ bij verschillende mkb-bedrijven in de regio Zwolle. Innovatie-adviseur Ynte van der Meer van Kennispoort Regio Zwolle vroeg hem naar zijn beweegredenen, zijn verwachtingen én de relatie tussen bedrijfsleven en overheid.
Natuurlijk, een jonge Van Hijum heeft in een ver verleden ook al stage gelopen. Lang geleden. Maar het voormalig Tweede Kamerlid vraagt van zichzelf nog steeds een vergelijkbare houding, nu hij de komende maanden een achttal mkb-bedrijven in Overijssel bezoekt. “Stage lopen is kennismaken met een wereld die je nog nauwelijks kent”, vertelt de 43-jarige CDA-politicus. “Natuurlijk heb je bepaalde beelden. Maar het is vooral zaak nieuwe indrukken op te doen en daarvan proberen te leren. Die open houding is belangrijk. We komen echt ‘iets’ ophalen. Dit vormt de basis voor het aanscherpen van ons economische beleid.”

Van der Meer: “Waarom doe je dit?”

Van Hijum: “We hebben als provincie het brede mkb niet altijd de juiste aandacht gegeven. We hebben ons voornamelijk gericht op de topsectoren. Deels vallen daar óók mkb-bedrijven onder, maar lang niet allemaal. Het mkb is belangrijk voor de provincie, in het bijzonder ook de familiebedrijven. Het is goed dat ze extra aandacht krijgen. Vandaar de stages.”

Van der Meer: “Is het alleen het geven van aandacht? Of ga je er ook nog wat mee doen?”

Van Hijum: “In ons coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we de meest ondernemersvriendelijke provincie willen zijn. Dus natuurlijk gaan wij er ook wat mee doen. De werkloosheid in Overijssel ligt bijvoorbeeld net iets boven het landelijke gemiddelde. Daar willen we wat aan doen. En daar hebben we het mkb hard voor nodig. Ik kan me voorstellen dat ondernemers tegen zaken aanlopen, waarbij wij hun beter kunnen bedienen. Zet ons maar op scherp! Hoe ervaren bedrijven de provincie in hun missie zichzelf te ontwikkelen?”

Van der Meer: “Wat verwacht je?”

Van Hijum: “Dat bedrijven aangeven, waarin ze worden belemmerd als het gaat om doorontwikkeling en doorgroei van het bedrijf. Waar kunnen wij als provincie ondersteuning geven? Daarnaast denk ik dat we op het vlak van acquisitie veel kunnen winnen. Ofwel, het aantrekken van bedrijven. Maar ook accountmanagement is een item. Hoe kunnen wij als provincie de relaties met bedrijven het beste onderhouden? Hoe kunnen we inspelen op hun vragen en ontwikkelingen?”

“Ter illustratie: ik sprak onlangs met een ondernemer die een deel van zijn productie naar Duitsland heeft verplaatst. Deels heeft dat te maken met de grondprijs. Maar ga je met zo’n ondernemer in gesprek, dan blijkt dat er veel meer zaken spelen. Zo krijgt hij van de Duitse burgemeester de mogelijkheid een locatie te kiezen en heeft hij ook de vrijheid zijn gebouw bij wijze van spreken pimpelpaars te verven. En zet dat af tegen alle procedures hier… Althans, zo ervoer die ondernemer dat.”

Van der Meer: “Hoe voorkom je dat je stage uitmondt in een klaagzang?”

Van Hijum: “Door dóór te vragen. Waar zit die onvrede dan precies in? Innovatiemiddelen zijn een onderwerp dat veel ter sprake komt. Mkb’ers hebben het idee dat ze daar moeilijk bij kunnen. Klopt dat? Of is hun teleurstelling gebaseerd op een afwijzing van bijvoorbeeld een subsidieaanvraag? Zijn die subsidie-eisen vervolgens te zwaar? Of moeten we ondernemers juist meer helpen in het aanvraagproces?”

Van der Meer: “Een afwijzing geeft vaak een negatief beeld, dat klopt. Maar ondernemers zijn vaak ook ongeduldig. Liefst doen ze vandaag een aanvraag, ontvangen ze het geld morgen en investeren ze het overmorgen.”

Van Hijum: “Misschien kunnen we inderdaad aan snelheid winnen. Maar ik wil er voor waken dat wij onze agendapunten bij de ondernemers neerleggen. Dat is niet de insteek van de stages. Nee, we hebben nu echt de tijd om te ervaren tegen welke zaken ondernemers aanlopen en hoe zij tegen de provincie aan kijken. We komen dus een agenda ophalen.”

Van der Meer: “Ga je alleen het gesprek aan? Of trek je een overal aan en ga je ook echt de werkvloer op?”

Van Hijum: “Die ruimte is er wel. Normaal gesproken spreek je tijdens werkbezoeken alleen met de directie en leidinggevenden. Maar we kunnen in gesprek met de werkvloer óók agendapunten ophalen. Het is nu aan de ondernemer.”

Ynte van der Meer interviewt gedeputeerde Eddy van Hijum in het provinciehuis in Zwolle Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © 080915

Ynte van der Meer interviewt gedeputeerde Eddy van Hijum in het provinciehuis in Zwolle
Foto Freddy Schinkel, IJsselmuiden © 080915


Van der Meer: “Hoe voorkom je ook dat je verwachtingen schept die je vervolgens vanwege het politieke krachtenveld niet kunt waarmaken?”

Van Hijum: “Ik denk dat die verwachtingen wel helder zijn. Maar inderdaad, sommige zaken kunnen we direct oplossen en op andere vlakken hebben we de hulp van Den Haag nodig. Dan is het vooral zaak goed te communiceren wat we wel en niet kunnen. Maar ook de gang naar Den Haag mag ons niet tegenhouden. We schromen niet om bijvoorbeeld te vragen om meer ruimte om zélf zaken in de regio te regelen. Denk aan regelvrijezones, waarin we kunnen experimenteren. ‘Regelluw regio Zwolle’ is daar al een mooi voorbeeld van.”

Van der Meer: “Op 30 november staat de laatste stage op het programma. Wat is het vervolg?”

Van Hijum: “Onze eerste bevindingen willen we 11 december presenteren. Liefst zeventig mkb-bedrijven hebben zich aangemeld voor deze stages. Helaas kunnen we er dus maar acht bezoeken. Maar we willen al die bedrijven wél de gelegenheid geven op 11 december met ons te discussiëren over ons plan van aanpak. Daar moet uiteindelijk een aangescherpt economisch beleid uitrollen, waar ondernemers ons ook aan mogen houden.”

‘Stageverslagen’
Omdat ook enkele ‘bekenden’ van Kennispoort zich hebben opgeworpen als stagebedrijven van Eddy van Hijum, volgt Kennispoort de activiteiten van de gedeputeerde op de voet. De komende weken houden wij u dan ook op de hoogte over de ervaringen van Van Hijum en natuurlijk de ervaringen van de ondernemers.

De stagebedrijven in de Regio Zwolle:

Move4Mobile, Gramsbergen
Vredenburg Installatietechniek, Steenwijk
Dunnewind Groep, Ommen
Groothuis Bouwgroep, Genemuiden

Bron: Kennispoort Regio Zwolle

Back To Top