skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Column Harm Vredenburg: Banketstaaf in de vrije ruimte

Belastingvrije banketstaaf in vrije ruimte

Jaja daar had u vast nog niet van gehoord.  Hoe bont kun je het maken ik zal trachten het even uit te leggen man oh man wat een giller.

Banketstaaf onder kleine geschenkenregeling

De Belastingdienst neemt aan dat kleine geschenken geen loon vormen als u uw werknemer een persoonlijke attentie geeft in situaties waarin ook anderen dan een werkgever een dergelijke attentie geven. Voorwaarde bij deze goedkeuring is dat de attentie geen geld of een waardebon is en dat de factuurwaarde inclusief btw niet hoger is dan € 25.

De Rechtbank Gelderland heeft in juni 2015 beslist dat voor banketstaven met een waarde van niet meer dan € 25 in de Sinterklaastijd een beroep gedaan kan worden op deze zogenaamde kleine geschenkenregeling.

Tip:
Geeft u uw werknemers met Sinterklaas een banketstaaf of iets dergelijks, dan kan dit met een beroep op de uitspraak van Rechtbank Gelderland onbelast als de totale waarde niet hoger is dan € 25 inclusief btw per werknemer.

Let op!
Het is ons niet bekend of de Belastingdienst hoger beroep heeft ingesteld tegen de uitspraak van Rechtbank Gelderland. Als dat zo is, dan bestaat de mogelijkheid dat Rechtbank Gelderland anders beslist.

Banketstaaf in vrije ruimte
Als voor de banketstaaf geen beroep gedaan kan worden op de kleine geschenkenregeling, dan wordt de banketstaaf in principe individueel belast bij uw werknemers. U moet dan loonheffing inhouden op het loon van uw werknemers en uw werknemers betalen dan belasting over hun banketstaaf. Dit is voor het geven van een banketstaaf uiterst ongebruikelijk en daarom zullen de meeste werkgevers de banketstaaf onder willen brengen in de vrije ruimte.

Dit kan alleen als u de waarde van de banketstaaf als eindheffingsbestanddeel aanwijst in de vrije ruimte. In dat geval is de banketstaaf onbelast voor zover het totaal van aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dit jaar niet hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom. Is dit bedrag hoger, dan betaalt u 80% eindheffing.

Banketstaaf op nihil gewaardeerd
Geeft u echter een banketstaaf om direct op de werkplek te nuttigen, dan is deze banketstaaf belastingvrij. De banketstaaf wordt dan aangemerkt als een consumptie op de werkplek en hiervoor geldt een nihil waardering.

Heeft u het allemaal goed begrepen?! Knettergek zijn ze in Den Haag echt waar, ik zeg het nog maar eens je moet toch echt helemaal van de ratjetoe zijn als je als de rechtbanken hier al uitspraken over moeten doen.

Allemaal vreemde regel- en wetgevingen worden er bedacht om mensen die echt werken eigenlijk de lust tot werken steeds meer te ontnemen. Rare jongens daar in Den Haag.

Ik ken er trouwens nog eentje, loonbelasting, ja loonbelasting u hoort het goed als u werkt moet u belasting betalen over het loon liefst zoveel mogelijk. Daarna komt de BTW er nog overheen en zo stapelt alles zich maar verder op.

Ik heb een ideetje stel nu als we nu eens niet meer gaan werken, dan, dan, neen dan moet je ook belasting betalen maar niet over uw banketstaaf. Oh gelukkig valt dat ff mee.

Misschien heel misschien komt men in Den Haag tijdens het kerstbanket eens tot bezinning.

En neemt u nog een lekker stukje banketstaaf, alvast fijne dagen een prettige jaarwisseling en een goed nieuwjaar.

Met dank aan MTH Accountants

Ushharmvredenburg copy

Ush

Back To Top