skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Algemene voorwaarden winactie ‘De Vredenburg Quiz’

Deelname actie:

 1. Elk in Nederland woonachtig persoon mag aan deze Quiz deelnemen.
 2. Deelname is gratis, investeringen t.b.v. de Quiz die door de deelnemer worden gedaan, van welke aard dan ook, zijn voor eigen rekening.
 3. Deelname is van kracht als je antwoorden van de Quiz instuurt via 100jaar@vredenburgsteenwijk.nl.
 4. Per persoon mag je slechts één keer deelnemen aan De Vredenburg Quiz.
 5. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om deel te kunnen nemen.
 6. De looptijd en andere belangrijke informatie van De Vredenburg Quiz staat vermeld op de URL vredenburgsteenwijk.nl/100-jaar.
 7. Door deel te nemen aan de Quiz verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de actievoorwaarden.

Persoonsgegevens en gebruik beeldmateriaal:

 1. Door deel te nemen aan De Vredenburg Quiz gaat de deelnemer ermee akkoord dat beeldmateriaal dat hij/zij inzendt, evenals eventueel te ontwerpen creaties zonder vergoeding aan de deelnemer kan worden gebruikt voor promotie doeleinden t.b.v. de Quiz en Vredenburg Installatietechniek. Hierbij kan ook de naam van de deelnemer worden vermeld.
 2. Persoonsgegevens worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen.
 3. Persoonsgegevens als contactgegevens worden intern verwerkt en gebruikt t.b.v. actiedoeleinden.

Winnaars:

 1. De winnaars van de Quiz worden verkozen door een onpartijdige jury.
 2. De winnaars van de Quiz zullen op 20 april 2022 via social media bekend worden gemaakt. Winnaars krijgen persoonlijk bericht op hun opgegeven e-mailadres.
 3. Wanneer de winnaar zich binnen een week na bekendmaking niet meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Vredenburg Installatietechniek is bevoegd deelnemers uit te sluiten bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs in te ruilen voor een andere prijs.

Diversen:

 1. Op de Quiz is Nederlands recht van toepassing.
 2. Vredenburg Installatietechniek is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, prijzen te wijzigen of de actie zonder reden van opgaaf stop te zetten indien omstandigheden dit vereisen.
 3. De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de Quiz, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats en overige materialen berusten bij de Vredenburg Installatietechniek.
 4. Bij vragen, klachten of opmerkingen over de Quiz kun je contact opnemen via 100jaar@vredenburgsteenwijk.nl
Back To Top