skip to Main Content
24/7 bereikbaar voor urgente storingen 0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Privacy Statement

Vredenburg Installatietechniek verzamelt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Wij waarderen het vertrouwen dat in ons wordt gesteld en wij gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij hebben onze mensen als zodanig geïnstrueerd en onze systemen naar ons beste kunnen beveiligd. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.

Het bewaken van uw privacy is vastgelegd in bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vredenburg Installatietechniek houdt zich vanzelfsprekend aan deze wetgeving. Wij staan ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Nieuwe ontwikkelingen kunnen aanleiding geven tot het wijzigen van ons Privacy statement. De meest actuele Privacy Statement staat altijd op www.vredenburgsteenwijk.nl.

Verwerking van persoonsgegevens
Om onze dienstverlening uit te voeren leggen wij persoonsgegevens vast. Dit is o.a. het geval wanneer u klant bent bij Vredenburg Installatietechniek, reageert op een vacature, een (contact-) formulier op onze website invult of op een andere manier contact heeft met ons. Het gaat hierbij om gegevens zoals contactgegevens, factuurgegevens, functiegegevens en/of opgegeven interesses. De gegevens worden door uzelf verstrekt, maar kunnen ook afkomstig zijn van een derde.

Vredenburg Installatietechniek gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende afspraak/ overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van nieuwe producten en diensten van Vredenburg op de hoogte te houden.

Delen van uw gegevens met anderen
Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaren van gegevens
Vredenburg Installatietechniek zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze zijn verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en gebruiken, kunt u ons vragen hiervan een overzicht te sturen. Mail uw verzoek naar info@vredenburgsteenwijk.nl tezamen met een kopie van uw legitimatiebewijs. Vergeet u daarbij niet uw pasfoto en BSN-nummer zwart te maken in verband met de privacy? We hebben dan voldoende informatie om zeker te weten dat u het verzoek heeft gedaan. Binnen vier weken kunt u een reactie verwachten.

Beveiliging
Vredenburg Installatietechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Cookies
De website van Vredenburg Installatietechniek maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u onze website bezoekt. Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen, volg bijvoorbeeld de uitleg van de consumentenbond.

Hyperlinks naar andere websites
Op onze website staan (hyper)links aan naar andere websites. Wij dragen hiervoor echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor de privacy statement van de website die u bezoekt.

Vragen?
Neemt u voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons op. Doet u dit bij voorkeur per mail via info@vredenburgsteenwijk.nl. Wilt u liever per post uw verzoek doen? Schrijft u dan naar Vredenburg Installatietechniek BV, Dolderweg 29, 8331 LL Steenwijk.

Back To Top