skip to Main Content
0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Het principe is dat het koelen van de melk en het verwarmen van het woonhuis zodanig geïntergreerd wordt dat voor beide processen maar één keer energie hoeft te worden ingekocht, in plaats van de gebruikelijke twee keer. De warmte uit het koelproces van de melk word gebruikt om het woonhuis te verwarmen, wat een forse reductie van energie en CO² uitstoot oplevert. Deze aanpak levert energetisch een veel hoger rendement op dan de huidige energiebesparende mogelijkheden in de melkveehouderij.

Oude Situatie

Nieuwe Situatie

De nieuwe techniek combineert het zakelijk verbruik van warm water in de stal en het verwarmen van de woning met het koelen van de melk.

Uw voordelen:

  • 200% rendement uit 100% energie!
  • Zeer interessante fiscale mogelijkheden ppk in 2014!
  • Verwarmt de spoelboiler voor.
  • Brengt via een transportleiding warmte naar uw woning tot 65º C.
  • Brengt via een transportleiding warm tapwater naar uw woning tot 65º C.
  • Doet dit continu door te bufferen.

Graag maken wij een raming voor het toepassen van dit systeem in uw situatie.

Dit doen we aan de hand van een aantal vragen die staan in het aanvraagformulier.

Back To Top