skip to Main Content

ECO200 is hét duurzame systeem voor de melkveehouder. Vredenburg Installatietechniek verzorgt het gehele traject van advies tot oplevering in samenwerking met Agricomfort.

Het principe is dat het koelen van de melk en het verwarmen van het woonhuis zodanig wordt geïntegreerd dat voor beide processen maar één keer energie hoeft te worden ingekocht, in plaats van de gebruikelijke twee keer. De warmte uit het koelproces van de melk wordt gebruikt om het woonhuis te verwarmen en de warmwatervoorziening, dat een forse reductie van energie en CO² uitstoot oplevert. Deze aanpak levert energetisch een hoger rendement op dan de huidige energiebesparende mogelijkheden in de melkveehouderij.

Hieronder vind u enkele foto’s van de door ons gerealiseerde installatie bij Familie de Wagt te Steenwijkerwold.

Back To Top