skip to Main Content
0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

Op de meeste scholen in Nederland blijkt het slecht gesteld met de ventilatievoorzieningen. En dat terwijl er een relatie bestaat tussen frisse schone lucht, schoolprestaties en ziekteverzuim van docenten en leerlingen. Naar aanleiding van een onderzoek van TNO naar het binnenmilieu op scholen, heeft het ministerie van VROM besloten hier werk van te maken. Illustratief hieraan is het ‘Frisse Scholen’ project dat uitgevoerd wordt door SenterNovem.

Interessant in dit kader is het project Pax Christi College in Druten. Al in 2003 heeft het bestuur van deze school opdracht gegeven aan adviesbureau Van Someren Powersystems om het leefklimaat in de school te onderzoeken. “De aanleiding hiertoe was een groot aantal klachten met betrekking tot benauwdheid, hoge temperatuur en bedompt gevoel. Dit leidde tot een gevoel van onbehagen en zelfs tot verzuim”, aldus Geert Broers, hoofd technische dienst van het Pax Christi College. Uit het onderzoek bleek onder andere dat door onvoldoende ventilatie hoge concentraties kooldioxide (CO²), een hoge relatieve vochtigheid en ongewenste temperatuuropbouw optraden. Het adviesbureau heeft in een gedetailleerd rapport geadviseerd om het gebouwencomplex te ventileren met balansventilatie met warmteterugwinning.

Naast ventilatie is ook aandacht besteed aan het optimaliseren van het verwarmingssysteem en isolatie van de zuid-gevel. Het Pax Christi College heeft veel gedaan aan voorlichting over de werking en verwachtingen van het ventilatiesysteem aan docenten en leerlingen van het college. Mede door bewustwording van juist gebruik en het belang van ventileren is het project een groot succes geworden. Het gehele project heeft geresulteerd in een aangenaam binnenklimaat en een lagere energierekening. “Binnen een jaar hebben we de kosten terugverdiend. Maar het belangrijkste is toch wel dat docenten en leerlingen een gezonde en comfortabele werk- en leerplek hebben. Uiteindelijk is dit ook op langere termijn financieel onze verdienste”, besluit de heer Geert Broers.

Bron:

Back To Top