skip to Main Content
0521 - 588 224 info@vredenburgsteenwijk.nl

ECO200 is hét duurzame systeem voor de melkveehouder. Vredenburg Installatietechniek verzorgt het gehele traject van advies tot oplevering in samenwerking met Agricomfort.

Wat is ECO200?

Het principe is dat het koelen van de melk en het verwarmen van het woonhuis zodanig wordt geïntegreerd dat voor beide processen maar één keer energie hoeft te worden ingekocht, in plaats van de gebruikelijke twee keer. De warmte uit het koelproces van de melk wordt gebruikt om het woonhuis te verwarmen en de warmwatervoorziening, dat een forse reductie van energie en CO² uitstoot oplevert. Deze aanpak levert energetisch een hoger rendement op dan de huidige energiebesparende mogelijkheden in de melkveehouderij.

Oude situatie

Nieuwe situatie

De nieuwe techniek combineert het zakelijk verbruik van warm water in de stal en het verwarmen van de woning met het koelen van de melk.

Uw voordelen: 

  • 200% rendement uit 100% energie!
  • Verwarmt de spoelboiler voor.
  • Brengt via een transportleiding warmte naar uw woning tot 65º C.
  • Brengt via een transportleiding warm tapwater naar uw woning tot 65º C.
  • Doet dit continu door te bufferen.

ECO200 website

TERUGVERDIENTIJD?

Wilt u ook energie besparen op uw boerderij dan kunt u gebruik maken van onze rekenmodule. Het kost u slechts enkele minuten.

ECO200 PROJECTEN

Bekijk hier een aantal projecten met betrekking tot de ECO200

Back To Top